2001scape PrayGood Hiscores
Rank
Name
Level
XP
1
 Aeimo
51
122,558
2
50
101,528
3
 Brwn
49
92,418
4
 Cake
48
86,820
5
 Koopa
45
67,915
6
45
66,945
7
 Scape
45
62,363
8
 James
45
61,843
9
44
57,500
10
 Luis23
43
50,903
11
40
37,963
12
39
36,190
13
 Digz
39
35,648
14
 Unholy
39
35,610
15
38
31,980
16
38
31,215
17
 Pawz
37
29,610
18
37
28,893
19
 Yumeko
35
23,088
20
 Orbrun
35
23,045
21
33
19,468