2001scape PrayGood Hiscores
Rank
Name
Level
XP
1
50
101,528
2
 Koopa
45
67,915
3
44
56,373
4
43
51,348
5
 Luis23
41
44,523
6
 Brwn
41
44,075
7
 Unholy
39
35,600
8
39
35,433
9
 Yumeko
35
23,088
10
34
21,400
11
34
21,005
12
33
19,468
13
 Sound
32
17,738
14
 Cast
32
17,238
15
31
15,745
16
 Drexel
30
14,643
17
 Scape
30
13,453