Coleslaw Overall Hiscores
Rank
Name
Level
XP
1
  Kailash
1,980
5,805,815,252
2
1,980
3,934,899,181
3
  Wes
1,980
3,295,520,511
4
  Mattman
1,980
2,380,116,473
5
  Xfa
1,980
1,936,047,339
6
  Bgpd508
1,980
1,816,008,440
7
  Wes01
1,980
1,637,865,677
8
1,980
1,392,499,581
9
  James
1,980
1,152,214,536
10
1,980
1,035,882,399
11
1,980
754,045,485
12
  Banker
1,980
720,775,188
13
  Klxxx
1,980
473,523,802
14
1,980
460,618,035
15
1,980
433,675,934
16
  Yooman
1,980
280,466,873
17
  KlxXxx
1,976
316,871,776
18
  KlxXxxx
1,974
287,387,699
19
1,974
270,783,072
20
1,961
612,204,918
21
Ironman   Damrau
1,956
324,308,154