2001scape PrayEvil Hiscores
Rank
Name
Level
XP
1
50
101,528
2
 Brwn
47
82,860
3
 Aeimo
46
67,995
4
 Koopa
45
67,290
5
45
66,133
6
44
57,223
7
 Luis23
42
49,308
8
 Scape
42
46,813
9
 Unholy
39
35,048
10
39
34,248
11
37
29,790
12
37
29,133
13
36
26,768
14
 Cake
36
25,780
15
 Pawz
35
24,308
16
 Yumeko
35
23,088
17
 Orbrun
35
22,815
18
33
18,280
19
 Cast
32
17,238
20
 Sound
31
15,363
21
30
14,713