2001scape Ranged Hiscores
Rank
Name
Level
XP
1
 Drexel
80
2,010,289
2
 Dijeh
61
332,357
3
58
224,970
4
 Brwn
52
124,860
5
50
110,055
6
 Luis23
50
108,796
7
 Koopa
50
101,697
8
49
96,986
9
 Orbrun
46
68,929
10
43
53,131
11
 Stormy
43
52,786
12
43
51,493
13
40
37,691
14
 Xanax
40
37,486
15
40
37,225
16
39
36,923
17
39
36,314
18
 Sound
39
34,108
19
 Zoso
35
24,703
20
 Kagome
35
24,294
21
 Kgb
35
23,162