Cabbage Smithing Hiscores
Rank
Name
Level
XP
1
99
18,868,263
2
99
18,282,865
3
 Kenji
99
16,214,219
4
 Wrenn
99
15,825,573
5
99
14,605,108
6
 Athyr
99
14,318,721
7
 Frank
99
14,107,994
8
99
14,093,629
9
Ironman  Aurora
99
13,525,136
10
 Dublo
99
13,459,291
11
 Rsn
99
13,416,884
12
 Staplr
99
13,387,638
13
99
13,374,363
14
 Koopa
99
13,131,509
15
99
13,068,981
16
 Tabou
99
13,045,786
17
99
13,041,034
18
99
13,038,013
19
98
11,885,025
20
 Corpse
97
11,113,273
21
96
10,248,868