Cabbage Smithing Hiscores
Rank
Name
Level
XP
1
 Adimus
99
20,508,768
2
 Bonobo
99
19,018,179
3
99
18,868,263
4
99
18,282,865
5
 Kenji
99
17,010,344
6
 Wrenn
99
15,825,573
7
99
14,605,108
8
 Athyr
99
14,318,721
9
 Frank
99
14,107,994
10
99
14,093,629
11
Ironman  Aurora
99
13,525,136
12
 Dublo
99
13,459,291
13
 Staplr
99
13,387,638
14
99
13,374,363
15
 Unholy
99
13,305,960
16
99
13,268,030
17
 Devaux
99
13,187,631
18
 Koopa
99
13,160,384
19
99
13,073,631
20
99
13,071,925
21
99
13,068,981