Cabbage Mining Hiscores
Rank
Name
Level
XP
1
 Adimus
99
40,361,665
2
99
40,352,438
3
99
35,886,005
4
99
32,056,425
5
Ironman  Aurora
99
31,630,248
6
 Wrenn
99
31,469,980
7
 Smith
99
31,430,288
8
99
30,618,811
9
99
29,604,088
10
99
29,322,903
11
 Rsn
99
28,800,033
12
99
28,000,000
13
99
27,855,738
14
99
27,363,558
15
 Dublo
99
26,638,403
16
99
26,310,763
17
 Tabou
99
26,142,445
18
 Kenji3
99
24,877,988
19
 Kenji2
99
24,581,163
20
99
23,935,380
21
99
23,177,844