Cabbage Harvesting Hiscores
Rank
Name
Level
XP
1
 Taptap
99
29,889,055
2
99
17,879,173
3
99
14,229,875
4
 Wrenn
99
13,576,250
5
 Koopa
99
13,552,650
6
Ironman  Aurora
99
13,448,400
7
 Dublo
99
13,099,230
8
99
13,039,105
9
 Athyr
99
13,035,341
10
 Staplr
99
13,034,500
11
97
10,723,840
12
95
9,261,552
13
95
9,062,578
14
 Rsn
92
6,966,608
15
 Unholy
92
6,637,803
16
91
6,104,925
17
 Devaux
90
5,387,829
18
 Althyr
89
5,196,057
19
 Corpse
89
4,954,316
20
 Sxcy
89
4,928,703
21
89
4,922,503